Horgászrend

 

A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE 

A Magyar Pamutipari Horgászegyesület HORGÁSZRENDJE bizalmi elven alapulva, biztosítja azt a lehetőséget, hogy a tagság becsületes horgászattal, kötelességeinek teljesítésével és azok betartásával tudjon hódolni kedvenc időtöltésének, ezzel is erősítve tagjaink összetartozását, a környezet és a természet, valamint a halak védelme iránti elkötelezettségét. A saját és mások hibáinak elnézése közös értékeinket károsítják.

Az ORSZÁGOS HORGÁSZREND előírásai az ország valamennyi vízterületén, minden horgász számára KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK.
A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET tagjainak és az egyesület veresegyházi vízterületén horgászóknak az MPHE ALAPSZABÁLY-ában foglaltakon kívül a helyi viszonyokhoz igazodó előírásokat is be kell tartani. A jelen horgászrend a helyi eltéréseket és kiegészítéseket tartalmazza.

 

A HORGÁSZREND PONTJAI

 1. Minden tagtárs, aki az egyesület tagja kíván maradni a tárgy év április 30-ig, köteles a tagdíját rendezni, vagy írásban fizetési halasztást kérni. Ha a tag ezen időpontig nem rendezte tagdíj tartozását, tagsága automatikusan törlésre kerül.
 2. Nyugdíjas horgászaink két részletben is fizethetnek tagdíjat. A második részletet május 30–ig kell rendezni.
 3. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a BEIRÓ FÜZETET OLVASHATÓAN kitölteni, valamint a Fogási Napló éves naptárába bejelölni az adott napot. Nemes hal fogásakor, a szákba helyezést követően a halat a fogási naplóba azonnal be kell könyvelni és a horgászat befejezésekor az esetleges „egyéb” halfogást is be kell írni, ami a naponta többször elkezdett és befejezett horgászatra is értendő.
 4. Minden horgászni vágyónak a birtokában kell lenni, – már a horgászat megkezdése előtt-, íróeszköznek, a pontymatracnak, sebfertőtlenítőnek, merítőhálónak, mérlegelésre és mérésre (kg/cm) alkalmas eszköznek és a megfelelő haltartó száknak. Bojlis, és etető hajóval horgászó tagjainknak kötelező készenléti állapotban tartani az úgynevezett halbölcsőt! Bármelyik hiányában a horgászat lehetősége megtagadható a mapijegyes horgász vagy felfüggeszthető saját tagjainknál. Ezek használata, ha indokolt KÖTELEZŐ! A „használat” paplan esetében annak kiterítésével történő, – készenlétbe helyezését – jelenti, ahogyan a merítőt is összeszerelt állapotban helyezzük „munkakész” állapotba.
  A tavon fonott fő-zsinór használata TILOS! (dobóelőke engedélyezett), kivéve a kimondottan harcsa horgászatára és a pergetésre felkészített szerelékek esetében.
 5. Az éves fogható nemes hal mennyiség (felnőttnek 30, Ifinek 15 db) megfogása után, a továbbiakban a tavon horgászni tilos. Az éves fogható mennyiségbe a következő nemes halak tartoznak: ponty (30 cm-től, de csak 4kg-os egyedsúlyig), amur (40 cm-től, de csak 5kg-os egyedsúlyig), csuka (50 cm-től, de csak 4kg-os egyedsúlyig), süllő (40cm-től, de csak 4kg-os egyedsúlyig), a harcsa (60cm-től, de a 100cm-nél nagyobb egyedet visszahelyezni TILOS! Ha a harcsát nem szándékozik elvinni a horgász, kérjük a halőrt értesíteni! Minden, súlykorlát feletti halat, kíméletesen vissza kell engedni a tóba! Elvétve fogható compó is, melyeket kifogásukat követően azonnal VISSZA KELL HELYEZNI A TÓBA!!!
 6. Az ellenőrzések alkalmával a FOGÁSI NAPLÓT és a kifogott halat Halőr, vagy más ellenőrzésre jogosult személy ( pl.: Társadalmi halőr ) felszólítására, ellenőrzés céljából át kell adni, illetve be kell mutatni.
 7. A tavon, területi engedéllyel rendelkező, teljes jogú tagjaink egész évben, 0-24 órában horgászhatnak. A napijegyes horgászatra (nem teljes jogú tag részére is), a napijegy kiváltását követően minden nap, 06 órától, 18 óráig van lehetőség. Megváltott napijegy nélkül a horgászatot megkezdeni TILOS! A megváltás előtt ne foglaljon helyet, mert lehet, hogy az éppen nem kiadható vagy a saját horgász már lefoglalta. A napijegyes horgász 18 óra után, a tavon horgászati tevékenységet nem folytathat! A horgászat befejezésekor 17 óra 30 perc után, de még 18 óra előtt köteles a halőrrel felvenni a kapcsolatot és a fogásról tájékoztatni. Ha megoldható, részére a napijegyet is szíveskedjen átadni, melyre a fogást is feljegyezheti. A területi jegyes, tiszteletjegyes vagy vendég horgászatot a „beíró füzetben” (halőrháznál) rögzíteni kell! Az éjszakai horgászatot, („É”), a tiszteletjegyest („T”), a vendéget („V”) előjelöléssel kell ellátni, a dátum kockája előtt.
 8. November 1-től (vagy a téli átállás kihirdetésétől) február 28-ig, csak a tó, Ivacs utca felőli oldalán szabad horgászni. Az elnökség, szükség esetén, az általános szabályoktól eltérően külön is rendelkezhet.
 9. A telepítések után az elnökség meghatározott időig horgászati tilalmat rendelhet el, amiről az egyesület honlapján és a halőrház melletti hirdetőtáblán köteles értesíteni a tagságot.
 10. Saját horgászhelyén minden tag előnyben részesül, így mindenki köteles a hely igazolt gazdájának kérésére a horgászhelyet rendben, haladéktalanul átengedni. Kivételt képez a halőr engedélyével a horgászhelyen már horgászó napijegyes horgász. A horgászhelyükön gyakran horgászó tagjaink közöljék a halőrökkel, hogy mikor ne engedjen napijegyes horgászt a helyükre vagy jegyezzék fel az erre rendszeresített táblán a halőrháznál! November 1-től (A napijegy megszűnésének napjától) a saját hely előnye megszűnik és az Ivacs utca felőli oldalon, bármelyik horgászhelyen lehet horgászni.
 11. A kiemelkedő társadalmi és egyéb munkát végző tagjaink, az Elnökség által indokoltan, döntésüknek megfelelően, jogosultak vendéghorgászt hozni, akinek rendelkeznie kell érvényes állami horgászjeggyel. Ennek módjáról az Elnökség határoz, amikor ezt a jutalmat megszavazza a tag részére. Vendéghorgász a horgászaton csak az egyesületi taggal együtt vehet részt. A beíró füzetben azonos sorba kell írni a két nevet és fogást. A vendég által fogott és elvitt hal beleszámít az egyesületi tag éves keretébe.
 12. FOGHATÓ HAL SAJÁT FELNŐTT TELJES JOGÚ TAG RÉSZÉRE

Az évi fogható hal mennyisége 30 db, amelybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Békés nemes halaink március 1-től heti négy (4) db, de egy nap csak kettő (2) db, november 01-től (vagy a téli átállás kihirdetésétől), február 28-ig napi/ heti kettő (2) db fogható. Ragadozó nemes hal (a méretes süllő és csuka) március 1-től naponta egy (1) db, hetente kettő (2) (téli átállás kihirdetése után heti egy (1) fogható, kivéve az Országos Horgászrendben előírt tilalmi időt. Harcsa is fogható az Országos rendhez igazítva, de a 100cm felettit visszatenni TILOS! A Harcsa nem számít bele az éves darabszámba, de beírni KÖTELEZŐ!), Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.

 1. FOGHATÓ HAL SAJÁT IFJÚSÁGI TAG RÉSZÉRE

Az évi fogható hal mennyisége, a felnőtt kvóta fele, vagyis: 15 db, melybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Békés nemes halaink március 1-től heti kettő (2) db, de napi egy (1) db, november 01-től (vagy a téli átállás kihirdetésétől), február 28-ig napi, heti egy (1) db fogható. Ragadozó nemes hal (a méretes süllő és csuka) március 1-től, a téli leállás napjáig napi, heti egy (1) db. Harcsa is fogható az Országos rendhez igazítva, de a 100cm felettit visszatenni TILOS! A Harcsa nem számít bele az éves darabszámba, de beírni KÖTELEZŐ!), Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.

 1. FOGHATÓ HAL SAJÁT GYERMEK TAG RÉSZÉRE

Gyermek horgász 10 éves korig csak kishalfogásra alkalmas, orsóval nem ellátott, úszós készséggel (spiccbot) horgászhat. Halat a tóról nem vihet el! 10 éves kortól, a horgászvizsgával rendelkező gyermek horgász, fenekező és pergető módszerrel is horgászhat, (kishalas rablózás nem engedélyezett részére). Az említett horgászmódszereket gyakorolhatja, rutint szerezhet. A kifogott halat köteles kíméletesen a vízbe visszahelyezni, NEM VIHETI EL! Előzetesen napijegyet kell váltania, ha szeretné majd az általa fogott halat elvinni.

 1. FOGHATÓ HAL NEM TELJES JOGÚ TAG és NAPIJEGYES HORGÁSZOK RÉSZÉRE

A napijegy birtokában felnőtt horgásznak kettő (2) db, Ifi horgásznak egy (1) db nemes hal fogható, melyek egyedsúlya nem haladhatja meg a 4kg-ot, de a kettőből (felnőttnél) csak az egyik lehet ragadozó hal! Ha a megengedett nemes hal mennyiség szákolva, bejegyezve, akkor át kell állni könnyű, „keszegező” – úszós horgászatra vagy a horgászatot be kell fejezni! Pontyra és nemes-békés halra horgászni onnantól TILOS! Ragadozóhal – kivéve a tilalmi időket – naponta maximum egy (1) db fogható. Ponty 30 cm, amur és süllő 40 cm, csuka 50 cm felett fogható! Egyéb halból 2kg az elvihető alkalmanként, de a busa is ebbe a kategóriába tartozik. Harcsa is fogható az Országos rendhez igazítva, de a 100cm felettit visszatenni TILOS! HA nem szándékozik elvinni a harcsát, kérjük a halőrt értesíteni! A vizsgával rendelkező napijegyes gyermekhorgász az ifivel megegyezően zsákmányolhat halat, részére csak a kishalas „rablózás” tiltott. A vizsgával nem rendelkező GYERMEK HORGÁSZ nem vihet el halat, kizárólagosan orsó nélküli, spicc bottal horgászhat.

Etető hajót használni Tilos! Nagyhalas vagy bojlis horgászatnál KÖTELEZŐ a HALBÖLCSŐ! Fonott FŐ-ZSINÓR alkalmazása TILOS, kivéve Harcsázáshoz és Pergetésnél!

 1. A jelöletlen 5 kg-os vagy 5 kg súly fölötti pontyot meg kell jelölni. A jelölést a halőrök végzik, de ha nincs lehetőség a jelölésre a mérés és regisztráció után a halat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A felvett adatokat a halőröknek át kell adni.
 2. A jelöléssel ellátott halakat (bármilyen fajtájú és méretű) a kötelező mérés és regisztráció után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A mért adatokat (hossz és súly) a halőröknek le kell adni.
 3. A napijegyes és a turista jegyes horgászat részletes szabályozása a halőröknél és a hirdető táblán is megtekinthető.
 4. Az elnökség határozatával jogosult a napijegyes horgászatot időlegesen korlátozni, vagy véglegesen megszüntetni.
 5. A 131-es horgászhelytől (ez a tó fenyves felöli oldalán található) a teljes sziget mögötti rész a halak részére „nyugalmi terület”, ezért védettséget élvez, ahol horgászni egész évben tilos, míg a sziget Ivacs utcai oldalán (a sziget kezdetétől a tó végéig) a nagy pontyok védelme miatt, május 2-től – május 31-ig tilos a horgászat! Ezen szabály megszegése Bűncselekményi kategória, Rendőrségi feljelentést von maga után!
 6. A tó fenyves felőli oldalán új horgászhely ideiglenesen sem létesíthető.
 7. A kifolyó zsilipről és a zsilip két oldalán 20 méter távolságban tilos horgászni, illetve csalihalra, hálóval halászni.
 8. A pergető horgászat a tilalmi idők figyelembevételével engedélyezett.
 9. Halat a horgászat ideje alatt a tóparton elajándékozni Tilos!
 10. A tóban fürödni, mágnes horgászni, állatokat úsztatni, a tó vizét szennyezni és élővilágát zavarni tilos.
 11. A tó mellett táborozni tilos, de a horgász saját védelmére kisméretű sátrat, esővédőt használhat. Tüzet rakni a kijelölt helyen és állandó ellenőrzés mellett, a tűzgyújtási szabályok és tűzgyújtási tilalom figyelembevételével szabad.
 12. Gépjárművek parkolása csak a kijelölt parkoló helyeken történhet. Az Elnökség külön engedélyével (például egészségügyi problémák miatt) a már előzőekben kijelölt mértékig a part megközelíthető. Erről az Elnökség határozatban dönt és a jogosultat írásban tájékoztatja. A parkolás be nem tartása fegyelmi eljárást vonhat maga után!
 13. A tavon bármilyen csónakot, hajót csak a halgazdálkodással és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek miatt szabad használni, kizárólag az Elnökség jóváhagyása mellett!
 14. A tavon „etetőhajó” és az ezzel a segítséggel folytatott horgászmódszerek, kizárólag „területi jeggyel” rendelkező tagjaink számára használhatók, de azzal más horgászt nem zavarhatnak. Számukra, ahogyan a kimondottan „nagyhalas” horgászoknak (bojlis horgászat) is, KÖTELEZŐ a „halbölcső”! Egy társaságban horgászó tagtársaknál elegendő egy darabnak lenni, de annak használata a társaságukban mindenki számára KÖTELEZŐ!
 15. A vízparton a tagok az elnökség előzetes engedélye alapján vízi-állást (stéget) létesíthetnek. A vízi-álláson a tulajdonos nevét, horgászhelyének számát fel kell tüntetni. A vízi-állás karbantartása (felújítása) a létesítő tag kötelessége. A karbantartás, felújítás elmulasztása miatt az elnökség jogosult a vízi-állást a tag költségére elbontatni vagy a felújítást vállaló más tag részére átadni. A vízi-állással összefüggő intézkedés (elbontás, más tagnak történő átadás) esetén az elnökség a mulasztó tagot értesíti a megtett intézkedésről és lebontás esetén felszólítja a költségek megtérítésére.
 16. A horgászhely kijelölt használója a partszakasz 6×6 m-es részét köteles télen – nyáron rendben tartani. A zavartalan horgászat miatt a nádat télen a horgászhely teljes szélességében le kell vágni. A horgászhelyet egész évben horgászható állapotban kell tartani. Amennyiben a horgász ezt a kötelezettségét nem teljesíti, akkor az egyesület azt a tag költségére elvégezteti mással (például a társadalmi munkák során vagy külön megrendelésre), így a tag, az egyesület részére a területi engedély 20 %-ának megfelelő összeget köteles befizetni. A befizetési kötelezettséget legkésőbb a következő évi engedély váltásakor kell teljesíteni.
 17. Az egyesületi tag köteles részt venni az alapszabályban foglaltakon túl az előre elvállalható „Társadalmi munkákban” is, évente legalább két A tó rendjének fenntartása teszi ezt szükségessé, melyre az egyesület garanciát vállalt, amikor a tavat „bérbe” kapta! Erre önállóan lehet jelentkezni az engedélyváltási időszakban a titkárnál. Aki nem tesz eleget eme kötelezettségének, az fegyelmi eljárás nélkül, Elnökségi Határozattal, az éves fogási kvótájának felétől megfosztható.
 18. Az elnökség a tagságnak szóló aktuális rendelkezéseit a halőr ház mellett lévő hirdetőtáblán köteles kifüggeszteni, hogy a horgászat megkezdésekor mindenki tájékozódhasson a változásokról.
 19. Annak a horgásznak, aki a HORGÁSZREND-et nem tartja be a halőr vagy az ellenőrzésre jogosult személy, a területre érvényes engedély elvételével a tavon történő horgászatát felfüggesztheti, valamint ellene az elnökség fegyelmi-, és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

 

Ez a HORGÁSZREND a 2013. évi CII. Tv., valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 133/2013. VM rendelet előírásai, valamint a MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET hitelesített ALAPSZABÁLYÁNAK szellemében, és az évente megtartott közgyűlések határozatai alapján készült. A HORGÁSZREND megismerése, betartása és betartatása minden horgásztag kötelessége. A jelen HORGÁSZREND-ben nem szabályozott kérdésekben az országos (a hivatkozott törvényi és minisztériumi rendelet valamint a MOHOSZ horgászrendjének) előírások érvényesek.

 

A jelen módosított HORGÁSZREND-et, az egyesület elnöksége 2024 január 15. napján elfogadta, mely 2024. január 16-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2023. december 15-től hatályos Horgászrend hatályát veszti.