KÖZGYŰLÉSRŐL….

Kedves Horgásztársak!

Nagyon szép időben és nagyon pontosan jött el az 82 fő horgászunk (68 fő a határozatképesség), akik teljesítették az Alapszabályunkban leírt kötelességüket. További 10 fő vette a fáradtságot, küldött egy e-mailt vagy telefonált és kimentette magát. 43 fő horgásztársunk azonban a füle botját sem mozdította, pedig sokszor és sok helyen hirdettük a közgyűlés időpontját. Más egyesületek, különféle szankciókkal fenyegetik a horgászokat, amit nem igazán szeretek, de kérni fogom a vezetőséget, hogy találjon  valamilyen számonkérési lehetőséget az igazolatlan hiányzás miatt.

A közgyűlés zavartalanul bonyolódott le. Az egyesületünk 2019-évi programját és a pénzügyi tervet lejjebb bemutatom. A hozzászólásokban az egyesületi élet jobbá tétele, egymás segítésének igénye, halőrök támogatása, az éjszakai és a sporthorgászat bevezetésének lehetősége volt a fő iránya a kérdéseknek és a válaszoknak is.

Az  MPHE 2019 évi egyesületi programja.

A 2018 decemberi vezetőségi ülésen megbeszéltük és elfogadtuk az egyesületre 2019-ben váró legfontosabb feladatokat.

Az első volt a feladatok között a regisztráció segítése és az éves engedélyek kiváltásának zavartalan biztosítása. Ez komoly internettel összefüggő feladat volt, amit sikerült kisebb zavarral (pl. elromlott a monitor) lebonyolítani.  Az állami engedélyek késői (január végi) kiadása nem egyesületünk hibája volt, hanem a MOHOSZ-tól későn megkapott állami jegyek okozták. 90 fő horgászunk regisztrációját oldottuk meg sikerrel, a tanyaház rendszerével.

Az idén sem emeltük díjainkat, hanem a tavalyi közösségi munka díját eltöröltük, de a 2000 Ft megtartottuk és az év ünnepélyessé tételéhez használjuk fel. Az év kezdés is sikeres volt és reméljük 2019-ben is sikerül az egész éves zavartalan horgászatot biztosítani.

Az év másik nagy és szép feladat az egyesületünk 70 éves jubileumának a megünneplése. Mint a sporttársak is tapasztalták az engedélyek váltásakor már kézhez kapták a Pamut tó képeivel elkészített JUBILEUMI NAPTÁRT. Az egyesületi horgászversenyünk is a jubileum jegyében zajlott, hiszen ismét szép horgász tárgyak voltak a díjak.

Több pályázatot is beadtunk, hogy az elképzeléseink szerint tudjuk emlékezetessé tenni ezt a szép eseményt. Az ifjúsági és gyermekversenyre (május 25 szombat 8 óra) írt pályázatunk sikeres volt. Szép ajándékokat kaptunk a MOHOSZ-tól, amit a fiatalok versenyén osztunk ki. Legyen a fiataljaink számára GYEREK NAPI jutalom ez a verseny.

A hagyományainkkal függ össze, hogy a CSALÁDI NAP és a SZÜLŐ+GYEREK horgász csapatverseny is a programba került. Ezt ugyan egy héttel korábban szeptember 7-én tartjuk, mert a JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÜNKRE a sátort csak szeptember 21-ére kaphattuk meg. A főző versenyen a PAMUT TÓ BARÁTI KÖR részvétele a barátságunk ápolását jelenti.

Tervezzük a tavaly sikeres éjszakai horgász csapatverseny (2 fős) újbóli megrendezését is.

Az ünnepi készülődés tartalmaz még néhány szép meglepetés ajándékot is, amit részben önerőből, részben pályázati segítséggel oldunk meg.

A horgászainkat leginkább az intenzív halasításunk megtartása érdekli. Rendszeres telepítésekkel 2019-ben szeretnénk 6 millió forint fölé emelni a telepített halak értékét remélve, hogy ezt nem halárak emelkedésével érjük el. A szelektív telepítésre is jobban kell figyelnünk, mert bár jó napijegy csalogató a sok hal, de a tó egy fajtájú halból nem bír el mindent.

Nagy kihívás az egyesületünk életében az évek óta ígéretben formát öltött új tanyaház építésének elkezdése. A látványterv már elfogadásra került, de a kivitelezési terv készítése csúszik. Reményeink szerint ősszel sok közösségi munkával az alapokat le tudjuk rakni.

Három fontos dologra kell még nagyon figyelnünk az éves munkánk során.

Az egyik, hogy az egyesület élethez a tó és a horgászat szeretete mellett egymás segítése és a közös értékeinkre történő figyelés is hozzátartozik. Jobban kell védeni a halainkat, kéretlenül is fel kell ajánlani segítségünket az intézkedő halőröknek és barátságosan figyelmeztetni kell a szabályokat megszegő horgászokat.

Másik gond a HORGÁSZRENDÜNK előírásainak betartása és a horgászattal összefüggő KÖTELEZŐ dokumentumok kezelése.  A fogási napló rossz, pontatlan vezetése emelt díjas engedélyváltást von maga után. A Horgászrend ellen vétők, a beíró füzet hiányos kezelése, vagy kulturálatlan viselkedés elnöki figyelmeztetést von maga után. A visszaesőket fegyelmi tárgyaláson kérjük számon.

 A harmadik gond, szinte minden évben probléma a közösségi munkák elvégzése. A nagyobb közösségi munkák elvégzését program szerint végezzük. Az elmúlt évek különféle próbálkozásai a jobb részvételi arányra kudarcba fulladtak. A tó és környékének rendben tartása nem csak pár ember feladata kell, hogy legyen. A számonkérést következetesebben kell végezni. Ezen változtatni kell, ami a vezetőség feladata.

A FÖLD NAPJA programhoz egyesületünk évek óta csatlakozik és a várossal karöltve szépítjük saját környezetünket. A déli ebédhez 30 kg hallal is hozzájárultunk. Az idei programon 18 tagtársunk és 6 családtag vett részt, pedig a szép környezetben nem csak a turisták, hanem a horgászok is jobban érzik magukat. A PAMUT TÓ BARÁTI KÖR idén is részt vett ebben a munkában.

Az  MPHE pénzügyi terve 2019 évre  

*A vizsgákon beszedett vizsgadíjat (366 ezer Ft) azonnal tovább utaltuk. A bevétel és kiadás nulla. A vizsga jutalékot az egyesületnek visszautalták (131 ezer Ft) ami a bevételi oldalon jelenik meg.

Megnevezés, költséghely 2018 tény 2019 terv
Pénz áthozat 104 000 50 000
Tagdíjbevétel 4 432 400 5 000 000
Napijegy bevétel 2 061 000 2 200 000
Egyéb bevétel   189 621 150 000
*Vizsga 131 000 200 000
ÖSSZES BEVÉTEL: 6 918 021 7 500 000
Halasítás költsége 5 874 200 6 300 000
Ügyviteli és egyéb kiadás 424 771 450 000
kiküldetés (halkísérés) 188 000 200 000
Szövetségi befizetés 431 050 550 000
ÖSSZES KIADÁS 6 918 021 7500 000

Faras Ferenc titkár