/Horgászrend

Horgászrend

MPHE H O R G Á S Z R E N D   (Az ORSZÁGOS HORGÁSZREND lejjebb található)
Bevezetés:
A Magyar Pamutipari Horgászegyesület HORGÁSZRENDJE bizalmi elven alapulva, biztosítja azt a lehetőséget, hogy a tagság becsületes horgászattal és a tagsági kötelességeinek teljesítésével és betartásával tudjon hódolni kedvenc időtöltésének ezzel is erősítve tagjaink összetartozását, a környezet és a természet valamint a halak védelme iránti elkötelezettségét. A saját és mások hibáinak elnézése közös értékeinket károsítják.
Az ORSZÁGOS HORGÁSZREND előírásai az ország valamennyi vízterületén minden horgász számára KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK.
A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET tagjainak és az egyesület veresegyházi vízterületén horgászóknak az MPHE ALAPSZABÁLY-ában foglaltakon kívül a helyi viszonyokhoz igazodó előírásokat is be kell tartani. A jelen horgászrend a helyi eltéréseket és kiegészítéseket tartalmazza.
A HORGÁSZREND PONTJAI
1. Minden tagtárs, aki az egyesület tagja kíván maradni a tárgy év április 30-ig, köteles a tagdíját rendezni, vagy írásban fizetési halasztást kérni. Ha a tag ezen időpontig nem rendezte tagdíj tartozását, tagsága automatikusan törlésre kerül.
2. Nyugdíjas horgászaink két részletben is fizethetnek tagdíjat. A második részletet május 30–ig kell rendezni.
3. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a BEíRÓ FÜZETET OLVASHATÓAN kitölteni valamint a Fogási Napló éves naptárába bejelölni az adott napot. Nemes hal fogásakor, a szákba helyezést követően a halat a fogásnaplóba azonnal be kell könyvelni és a horgászat befejezésekor az esetleges „egyéb” halfogást is be kell írni, ami a naponta többször elkezdett és befejezett horgászatra is értendő.
4. A halaink védelme érdekében a horgászatot megkezdeni csak akkor szabad, ha a halpaplan és a horoghely fertőtlenítő spray, valamint a mérőeszközök (cm, kg) a horgásznál vannak!
5. Az éves fogható nemes hal mennyiség (30 db) megfogása után, horgászni a továbbiakban csak napijegy vásárlásával lehet. Az éves fogható mennyiségbe a következő nemes halak tartoznak: ponty (30 cm-től), amur (40 cm-től), csuka (50 cm-től), a süllő és harcsa (méretkorlátozás nélkül). A harcsa kivételével, minden 5 kg-os, vagy 5 kg fölötti súlyú halat kíméletesen vissza kell engedni a tóba.
6. Az ellenőrzések alkalmával a FOGÁSI NAPLÓT és a kifogott halat halőr, vagy más ellenőrzésre jogosult személy felszólítására, ellenőrzés céljából át kell adni, illetve be kell mutatni.
7. A tavon horgászni egész évben pirkadattól sötétedésig szabad, kivétel az éjszakai horgászat. November 1-től február 28-ig, csak a tó, Ivacs utca felőli oldalán szabad horgászni. Az elnökség, szükség esetén az általános szabályoktól eltérően külön is rendelkezhet.
8. A telepítések után az elnökség meghatározott időig horgászati tilalmat rendelhet el, amiről az egyesület honlapján és a halőrház melletti hirdetőtáblán köteles értesíteni a tagságot.
9. Saját horgászhelyén minden tag előnyben részesül, így mindenki köteles a hely igazolt gazdájának kérésére a horgászhelyet rendben, haladéktalanul átengedni. Kivételt képez a halőr engedélyével a horgászhelyen már horgászó napijegyes horgász. A horgászhelyükön gyakran horgászó tagjaink közöljék a halőrökkel, hogy mikor ne ültessen napijegyes horgászt a helyükre. November 1-től a saját hely előnye megszűnik és az Ivacs utca felőli oldalon, bármelyik horgászhelyen lehet horgászni..
10. Minden egyesületi tag, évente három alkalommal hozhat vendéghorgászt, akinek rendelkeznie kell érvényes állami horgászjeggyelVendég horgász a horgászaton csak az egyesületi taggal együtt vehet részt. A beíró füzetben azonos sorba kell írni a két nevet és fogást. A vendég által fogott és elvitt hal beleszámít az egyesületi tag napi, heti és éves keretébe.
11. Április 1-től, az év utolsó telepítéséig, de legkésőbb október 15-ig, péntek, szombat és az ünnepnapokat megelőző éjjel is lehetséges a horgászat a területi engedéllyel rendelkező tagok részére. A horgászatot a beíró füzetben külön jelzéssel („É”, „Éjjel”) kell jelölni. Tiszteletjeggyel és napijeggyel horgászók részére az éjszakai horgászat nem engedélyezett. Vendég horgász az éjszakai horgászaton az egyesületi taggal együtt részt vehet.
12. FOGHATÓ HAL SAJÁT FELNŐTT TAG RÉSZÉRE
Az évi fogható hal mennyisége 30 db, amelybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Ponty, amur március 1-től heti négy (4) db, de egy nap csak kettő (2) db, október 15-től február 28-ig napi, heti kettő (2) db fogható.
Ragadozó nemes hal (süllő, harcsa méretkorlátozás nélkül, míg a csuka 50 cm méret korlátozással), naponta egy (1) db, hetente kettő (2) db fogható, kivéve az Országos Horgászrendben előírt tilalmi időt.
Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.
13. FOGHATÓ HAL SAJÁT IFJÚSÁGI TAG RÉSZÉRE
Az évi fogható hal mennyisége 15 db, melybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Ponty, amur egész évben napi egy (1) db heti kettő (2) db fogható.  Süllő, harcsa méretkorlátozás nélkül, míg a csuka 50 cm méret korlátozással naponta és hetente egy (1) db fogható, kivéve az Országos Horgászrendben előírt tilalmi időt.
Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.
FOGHATÓ HAL SAJÁT GYERMEK TAG RÉSZÉRE                 
Gyermek horgász 10 éves korig csak kishal fogásra alkalmas úszós készséggel horgászhat, de az év során három (3) darab véletlenül fogott békés nemes halat elvihet. 10 éves kortól a horgászvizsgával rendelkező gyermek, fenekező és pergető módszerrel is horgászhat (kishalassal nem!). Az éves fogható mennyiség 3 db békés nemes hal, de hetente csak egy darabot vihet el. Fehér halat naponta 3 kg-ot hetente 5 kg-ot foghat. A pergetéssel fogott ragadozó halat nem viheti el!
12 éves kortól a vizsgázott fiatal horgászunk a befizetés összegétől függően, gyermek vagy ifjúsági feltételek alapján is horgászhat. A vizsga meglététől függetlenül gyermek horgász csak felnőtt felügyelettel horgászhat. Gyermek horgász 20 óra után nem tartózkodhat a vízparton!
15. A jelöléssel ellátott halakat (bármilyen méretű) a kötelező mérés és regisztráció után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A mért adatokat (hossz és súly) a halőröknek le kell adni.
16. A jelöletlen 5 kg-os vagy 5 kg fölötti súlyú pontyot a meg kell jelölni. A jelölést a halőrök végzik, de ha nincs lehetőség a jelölésre, akkor a mérés és regisztráció után a halat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A felvett adatokat a halőröknek át kell adni.
17. Az első békés nemes hal szákba kerülése után a második megfogott méretes, békés nemes halat el kell rakni, vagy kíméletesen kell visszaengedni a tóba. Továbbiakban a fenekezést be kell fejezni és csak rabló halra, vagy „nagyon könnyű” úszós készséggel fehér halra szabad horgászni. A napi, heti engedélyezett nemes hal mennyiség megfogása után a horgászatot be kell fejezni egyéb halra sem lehet horgászni.
A halállomány védelme érdekében tilos a szákba helyezett halak cserélgetése!
18. Halat a horgászat ideje alatt a tóparton elajándékozni nem szabad.
19. A napijegyes és a turista jegyes horgászat részletes szabályozása a halőröknél és a hirdető táblán is megtekinthető.
20. A elnökség határozatával jogosult a napijegyes horgászatot időlegesen korlátozni, vagy megszüntetni.
21. A pergető horgászat a tilalmi idők figyelembe vételével engedélyezett.
22. A horgászhely kijelölt használója a partszakasz 6×6 m-es részét köteles télen – nyáron rendben tartani. A zavartalan horgászat miatt a nádat télen a horgászhely teljes szélességében le kell vágni. A horgászhelyet egész évben horgászható állapotban kell tartani.
Amennyiben az egyesületi tag ezen kötelezettségét nem teljesíti, akkor az egyesület azt a tag költségére elvégezteti és a tag, az egyesületi Környezetvédelmi Alapba a területi engedély 10 %-ának megfelelő összeget köteles befizetni. A befizetési
kötelezettséget legkésőbb a következő évi engedély váltásakor kell teljesíteni.
23. A vízparton a tagok az elnökség előzetes engedélye alapján vízi-állást (stéget) létesíthetnek. A vízi-álláson a tulajdonos nevét, horgászhelyének számát fel kell tüntetni. A vízi-állás karbantartása (felújítása) a létesítő tag kötelessége. A karbantartás, felújítás elmulasztása miatt az elnökség jogosult a vízi-állást a tag költségére elbontatni, vagy a felújítást vállaló más tag részére átadni. A vízi-állással összefüggő intézkedés (elbontás, más tagnak történő átadás) esetén az elnökség a mulasztó tagot értesíti a megtett intézkedésről és lebontás esetén felszólítja a költségek megtérítésére.
24. A tó fenyves felőli oldalán új horgászhely ideiglenesen sem létesíthető.
25. A 131-es horgászhelytől (ez a tó fenyves felöli oldalán található) a teljes sziget mögötti rész a halak részére „nyugalmi terület”, ezért védettséget élvez, ahol horgászni egész évben tilos, míg a sziget Ivacs utcai oldalán a nagy pontyok védelme miatt a kijelölt területen belül, május 2-tól – május 31-ig (ha más rendelkezés nincs) tilos a horgászat!
26. A kifolyó zsilipről és a zsilip két oldalán 20 méter távolságban tilos horgászni illetve csalihalra, hálóval halászni.
27. A tóban fürödni, állatokat úsztatni így a tó vizét, és élővilágát szennyezni tilos.
28. A tó mellett táborozni tilos. Tüzet rakni a kijelölt helyen és állandó ellenőrzés mellett a tűzgyújtási szabályok és tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével szabad.
29. Gépjárművek parkolása csak a kijelölt parkoló helyeken történhet.
30. A tavon bármilyen csónakot, hajót csak a halgazdálkodással és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek miatt szabad használni.
31. Az elnökség a tagságnak szóló aktuális rendelkezéseit a halőr ház mellett lévő hirdetőtáblán köteles kifüggeszteni, hogy a horgászat megkezdésekor mindenki tájékozódhasson ezen rendelkezésekről.
Annak a horgásznak, aki a HORGÁSZREND-et nem tartja be a halőr vagy az ellenőrzésre jogosult személy, a területre érvényes engedély elvételével a tavon történő horgászatát felfüggesztheti, valamint ellene az elnökség fegyelmi-, és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
Ez a HORGÁSZREND a 2013. évi CII. Tv., valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 133/2013. VM rendelet előírásai, valamint a MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET hitelesített ALAPSZABÁLYÁNAK szellemében, és az évente megtartott közgyűlések határozatai alapján készült. A HORGÁSZREND megismerése, betartása és betartatása minden horgásztag kötelessége. A jelen HORGÁSZREND-ben nem szabályozott kérdésekben az országos (a hivatkozott törvényi és minisztériumi rendelet valamint a MOHOSZ horgászrendjének) előírások érvényesek.
A jelen módosított HORGÁSZREND-et, az egyesület elnöksége 2016. december 17. napján elfogadta és 2017. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2014. január 1-től hatályos Horgászrend hatályát veszti.
Kelt: Veresegyházon, 2016. év december hó 17. napján
A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET
vezetősége nevében:
Farkas Ferenc  titkár sk.  Bobál Imre alelnök sk.   Kiss Gusztáv elnök sk.

Magyar Országos Horgász Szövetség 1124 Budapest, Korompai utca 17.

ORSZÁGOS HORGÁSZREND

Érvényes  január 1-től a 2021. horgászévre, valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen.

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása, a feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, de ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti értékeinek, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. E munka során fokozatosan egységesítjük a halgazdálkodási szolgáltatási és a szabályozási környezetet is, a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével.

A 2021. évtől így újra „visszatér” az Országos Horgászrend is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatandó a halgazdálkodási hasznosítók jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit.

Közös érdekünk a szabályok betartása, betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez.

Őszintén bízunk a 2021. évi horgászszezon sikerében és ehhez a jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

A MOHOSZ Elnöksége

 I. Általános szabályozási előírások

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint a helyi horgászrend szabályait.
 2. A Vhr. felhatalmazása alapján a MOHOSZ jogosult a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára irányadó Országos Horgászrendet (OHR) kiadni és azt köteles a honlapján közzétenni. Az OHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, horgászati szabályai – külön hivatkozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival egyezőek.
 3. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
 4. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR hatályával megegyező.
 5. Ha egy horgászegyesület úgy dönt, hogy kizárólag a jogszabályok előírásait, illetve az OHR szabályait alkalmazza, továbbá számára a Vhr. (és a halgazdálkodási hatóság) előírásai sem keletkeztetnek külön szabályozási kötelezettséget, akkor HHR, vagy HRK kiadására nem kötelezett. Ez esetben a horgászszövetségi HORINFO szakrendszerben a „Helyi Horgászrend, horgászrendi kivonat” helyére az OHR töltendő fel és e területi jegy „További információk” rovatában e tényt „Ezen területi jegy esetében helyi horgászrendként az Országos Horgászrend értelmezendő” felirattal a horgászegyesületnek kötelezően szerepeltetnie kell.
 6. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.
 7. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 8. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 9. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 10. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 11. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
 12. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
 13. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott e-mail címre a rendszerből beérkező vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.
 14. A HHR, vagy HRK keretében, kizárólagos OHR alkalmazás esetén pedig a területi jegyen biztosítandó a halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség rögzítése is.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

 1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
 2. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 3. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
 4. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 5. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
 6. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.
 7. A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok használatát korlátozhatja, vagy megtilthatja.
 8. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak külön halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel lehetséges.
 9. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító, illetve a terület tulajdonosa, vagy kezelője a HHR, vagy HRK keretei között rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
 10. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
 11. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
 12. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
 13. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
 14. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások

 1. Ha a halgazdálkodási hasznosító külön, a horgászatra engedélyezett időszakokat határoz meg (nyitvatartás, éves és napi horgászidőszakok, éjszakai horgászat ideje), akkor azokat köteles a HHR, vagy HRK keretében feltüntetni. A területi jegyek érvényessége kizárólag ezen időszakokon belül értelmezendő.
 2. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya a HHR, vagy HRK része.
 3. Ha a halgazdálkodási hasznosító saját hatáskörében horgászati tilalmi területeket határozott meg, akkor azok részletes leírása és tilalom időbeli hatálya szintén a HHR, vagy HRK része, illetve alternatív szabályozásként lehetséges a horgászat engedélyezett területeinek feltüntetése is.
 4. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
 5. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.
 6. A halgazdálkodási hasznosító a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meg kell, hogy határozza: a) az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat -, b) az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot, c) a használható horgászkészségek számát, valamint d) azokat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket és víztérkódjaikat, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik
 7. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
 8. Halgazdálkodási hasznosítói elrendelés esetén a HHR, vagy HRK kötelező része az egyes horgászati módszerek és eszközök alkalmazásával kapcsolatos korlátozások bemutatása (pl. műcsalis, behúzós-behordós módszerek tilalma vagy speciális szabályai, sleppelés, háromágú horog tiltása). A halgazdálkodási hasznosító a területi jegyen és kiegészítő jegyen meghatározottakon túl szintén itt határozhatja meg a horgászat engedélyezett módszereit és módozatait, eszközeit, valamint a haltárolás és a halvédelem kötelezően előírt eszközeit is.
 9. Minden esetben a HHR, vagy HRK része az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való kedvezményi, illetve mentesítési eltérések azonosítása, melyeket a halgazdálkodási hatóság állapított meg. Ide tartozik a jogszabály szerinti nem fogható halfaj (pl. kecsege) horgászatának esetleges engedélyezése is. Ha a helyi horgászrendben a tilalmi idők összefoglaló táblázatban kerülnek közzétételre, akkor azokat az adott naptári évre aktualizálva kell közzétenni.
 10. Szintén a HHR, vagy HRK része a halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló fogási korlátozás azonosítása (napi, heti, éves elviteli kvóták, felső méretkorlátozás, nem elvihető fajok). Ha a helyi horgászrendben speciális darabszám- és alsó-, valamint felső méretkorlátozások kerülnek közzétételre, akkor azokat lehetőleg egy áttekintő táblázatban kell közzétenni.
 11. A halgazdálkodási hasznosító kizárólagos döntési kompetenciája a csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása. A MOHOSZ a halradar használatának engedélyezését nagyobb folyókon, 100 ha vízterületnél nagyobb állóvizeken támogatja, illetve a haszonbérletében lévő vizek esetében engedélyezi.
 12. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése, továbbá a hely tartós megjelölése a halgazdálkodási hasznosító külön engedélye nélkül tilos.
 13. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
 14. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó külön előírások

 1. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános dunai felnőtt kedvezményezett, az éves általános tiszai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt kedvezményezett területi jegyek érvényessége a MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő versenypályák vízterületeire is érvényes az adott versenyekre nevezett jogosultak (jegytulajdonosok) esetében, a hivatalos edzés- és versenynapokon.
 2. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint egyidőben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
 3. éves általános dunai kedvezményezett, az éves általános tiszai kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
 4. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
 5. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
 6. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. Ettől eltérően a pontyfogó országos bajnokságok nevezői 2 horgászkészséggel, botonként egy horoggal horgászhatnak.

V. Halvédelmi előírások

 1. A drótszák használata tilos.
 2. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
 3. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 4. Ahol lehetséges és szükséges, a háromágú horog, a drótelőke használata a HHR és a HRK keretében korlátozható.
 5. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 6. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
 7. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. Horgászetikai előírások

 1. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
 2. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
 3. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
 4. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
 5. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
 6. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla.Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek.A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
 1. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
 2. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
 3. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
 4. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 1. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.
 2. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,                           b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 3. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha helyi horgászrendként az OHR rendelkezéseit alkalmazza, illetve ha azokat a HHR, vagy HRK tartalmazza.
 4. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.
 5. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
Hal jelölése, csonkítása 1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
 1. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
 2. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 3. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 4. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 5. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 6. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 7. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VIII. Záró rendelkezések

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 2. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 4. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. december 28.

HORGÁSZ A VÍZPARTON

A SZERENCSE A TÜRELMES HORGÁSZT HAMARABB MEGTALÁLJA!
A vízparton horgászó ember magatartása tükrözze a természet szeretetét, a környezet rendjének, tisztaságának igényét.
Kultúrált magatartásával fejezze ki az egymás iránti tiszteletet és megbecsülést.
Érezze kötelességének a vízpart tisztaságának és eredeti állapotának megőrzését. Ne tördelje a fák ágait, hajtásait.
Tartsa be azokat a viselkedési normákat, amelyek segítik a sportszerű magatartás kialakulását.
Nem hangoskodik, nem használ trágár, másokat sértő kifejezéseket.
Kerülje a meggondolatlan, másokat esetleg sértő megjegyzéseket, a mértéktelen italozást, rendbontást.
Horgásszon úgy, hogy másokat sem a horgászatban, sem a pihenésben ne zavarjon. Járjon jó példával elől, mert a példamutatás a legnagyobb személyiségfejlesztő erő.
A horgászás közben is figyelje és vegye észre a természet szépségeit, tetteivel is segítse annak megőrzését.
Segítse a rászoruló horgásztársakat a tóparton, tanítsa a fiatal horgászokat a halfogás tudományára.
Szóljon bátran a horgászrend ellen vétőknek, de alaptalanul ne gyanúsítson senkit a hibák elkövetésével.
Ne feledje a tó rendjének betartatása valamennyiőnk közös érdeke és közös feladata is.
A szabályokat azonban elsősorban nekünk kell betartani.
A horgászás befejeztével hagyja el tisztán a horgászhelyét, mert legközelebb is tiszta helyen szeretne horgászni.
ÓVJA ÉLETE EGYETLEN BIZTOSÍTÉKÁT, A TERMÉSZET VILÁGÁT!
Magyar Pamutipari Horgászegyesület