ALAPÍTÓ OKIRAT

Alapító okirat
amely készült, a Pamut-tó Baráti Kör megalakulása alkalmából.
A Pamut-tó Baráti Kör alapítását, a civil közösségek tenni akarása a tó környékének sokoldalú hasznosítása érdekében tette szükségessé.
amut-tó Baráti Kör, mint civil társadalmi szervezet célja, hogy
– elősegítse a Pamut-tó környezetének szebb, hasznosabb közösségi térré alakítását,
– serkenteni és ápolni kívánja a kreatív cselekvő barátság szellemét a horgászok és a természeti környezetet szerető ivacsi lakosok között.
Ezen célok elérése érdekében a Pamut-tó Baráti Kör,
– aktívan részt kíván venni Veresegyházon az Ivacs területet és a Pamut-tavat érintő problémák véleményezésében és a megállapodások végrehajtásában,
– évente több alkalommal közösségi munkákat szervez a várossal és más társadalmi szervezetekkel összefogva a környezetünk megóvása, szépítése érdekében,
– előmozdítani kívánja a szabadidő egészségesebb eltöltéséhez szükséges tó körüli változtatásokat és megszervezi a feladatok együttes elvégzését,
– a célok érdekében kezdeményezője és szervezője kíván lenni a kötetlen tematikus közösségi összejöveteleknek, baráti találkozóknak.
A Pamut-tó Baráti Kör a későbbiekben önálló egyesületté, jogi személlyé válhat, tagdíjat szedhet és gazdálkodhat, de közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat.
Az Alapító Okirat célját elfogadom és munkáját közösségemmel támogatom:
PÁSZTOR BÉLA                       Polgármester
KISS GUSZTÁV                        MPHE elnök
NAGY JÓZSEF ATTILA            GAMESZ igazgató
BOBÁL IMRÉNÉ                      Területi önkormányzati képviselő
FÜLÖPNÉ Sz. HERMINA        IVACS Területi Közösség
MEZŐ PÉTER                          Újpesti Pamutosok
PÉTERY PÁL                           Újpesti Hagyományőrzők
GAÁL JÁNOS                          Tóparti Sátor
TELEKI TÜNDE                       Veresi Csárda
MEZEI MÁRIA                         Vadkacsa Tenisz Klub
Veresegyház, 2014. szeptember 20.