//TÁBLÁZATOK az őshonos fajokról.

TÁBLÁZATOK az őshonos fajokról.

Az őshonos fajok horgászhatósága, méret korlátozása és a tilalmi idők.

8. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Őshonos hal- és körszájú fajok

magyar név tudományos név

angolna Anguilla anguilla FOGHATÓ

bagolykeszeg Abramis sapa FOGHATÓ

balin Aspius aspius FOGHATÓ közösségi jelentőségű faj

bodorka Rutilus rutilus FOGHATÓ

compó Tinca tinca FOGHATÓ

csuka Esox lucius FOGHATÓ

dévérkeszeg Abramis brama FOGHATÓ

domolykó Leuciscus cephalus FOGHATÓ

fogassüllő Sander lucioperca FOGHATÓ

garda Pelecus cultratus FOGHATÓ közösségi jelentőségű faj

harcsa Silurus glanis FOGHATÓ

jászkeszeg Leuciscus idus FOGHATÓ

karikakeszeg Blicca bjoerkna FOGHATÓ

kősüllő Sander volgensis FOGHATÓ

laposkeszeg Abramis ballerus FOGHATÓ

márna Barbus barbus FOGHATÓ közösségi jelentőségű faj

menyhal Lota lota FOGHATÓ

paduc Chondrostoma nasus FOGHATÓ

ponty Cyprinus carpio FOGHATÓ

sebes pisztráng Salmo trutta FOGHATÓ

sügér Perca Wuviatilis FOGHATÓ

szélhajtó küsz Alburnus alburnus FOGHATÓ

szilvaorrú keszeg Vimba vimba FOGHATÓ

vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus FOGHATÓ

NEM FOGHATÓAK

kecsege Acipenser ruthenus nem fogható közösségi jelentőségű faj

széles kárász Carassius carassius nem fogható

vágó durbincs Gymnocephalus cernua nem fogható

9. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

magyar név fajlagos tilalmi időszak kifogható halak mérettartománya naponta kifogható darabszám.

csuka 02. 01 – 03. 31. legalább 40 cm 3 db

balin 03. 01 – 04. 30. legalább 40 cm 3 db

sügér 03. 01 – 04. 30. minden megtartható

fogassüllő 03. 01 – 04. 30. legalább 30 cm 3 db

kősüllő 03. 01 – 06. 30. legalább 25 cm 3 db

garda 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

domolykó 04. 15 – 05. 31. legalább 25 cm

jászkeszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

szilvaorrú keszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

paduc 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

márna 04. 15 – 05. 31. legalább 40 cm 3 db

ponty 05.02. – 05. 31. legalább 30 cm 3 db

compó 05. 02 – 06. 15. legalább 25 cm 3 db

harcsa 05. 02 – 06. 15. legalább 60 cm, 3 db

fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
sebes pisztráng 10. 01 – 03. 31. legalább 22 cm 3 db.