Szolgáltatás

   

TISZTELT SPORTTÁRS !

 Értesítjük, hogy a 2017. évi horgászengedélyek kiváltása az alábbiak szerint lehetséges:

 1.      VERESEGYHÁZ, Horgásztanya: az alábbi szombati napokon, 9-11 óráig.

JAN. 07 és 21.   FEBR. 11 és 25.    MÁRC.  04 és 18.       ÁPR. 08 és 22.

 A PONTOSAN ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓ leadható személyesen BOBÁL IMRÉNEK (Veresegyház, Szent László u. 34.), vagy KISFALVI FERENCNEK (Veresegyház, Árpád út 22)

Kérem, hogy a Harangkút utcai tanyaház levelesládájába NE DOBJÁK BE a Fogási naplót!

       Postai úton, FARKAS FERENC címére küldhető el:

1043 Budapest, Munkásotthon utca 10. 2/4.

 A fogási napló beérkezésének ideje az engedélyváltás időpontja, vagy legkésőbb február 28.

A horgász köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát. A határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadható az állami horgászjegy, de ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese.

Az éves területi engedélyek és a napijegyek árai 2017-ben.

Férfi felnőtt éves jegy ára: 58 000 Ft.                      Női felnőtt éves jegy ára: 52 000 Ft.

Ifjúsági éves jegy ára: 16 000 Ft.            Új belépők halasítási hozzájárulása: 15 000 Ft.

Gyerek éves jegy ára 10 éves korig: 3 000 Ft. (kishal fogásra alkalmas készséggel horgászhat)

10 év fölötti fenekező gyermek horgász éves jegyének ára: 5 000 Ft. 

Területi jegy nélküli éves engedély ára: 16 000 Ft, a napijegyük kedvezményes ára: 2500 Ft.

Napijegy ára állami horgászjeggyel rendelkezőknek: 3 000 Ft,

Napijegy ára TURISTA állami jegy mellé: 1 500 Ft,

Ifjúsági napijegy ára: 1 500 Ft.                  

Gyermek napijegy ára: 500 Ft.  A fenekező gyermek napijegy ára: 1 500 Ft.

 FELHÍVJUK a sporttársak figyelmét, hogy 2017. januárban CSAK ÉRVÉNYESÍTETT TERÜLETI ENGEDÉLLYEL lehet horgászni a Pamut-tavon.

A BEÍRÓ FÜZETET minden horgászat alkalmával pontos kitöltéssel (olvasható teljes név beírás, olvasható fogási adatok, stb.) használni kell!  

 A vezetőség a 2016. novemberi vezetőségi ülésén új HORGÁSZREND elkészítését rendelte el. A horgászoktól e-mailban és telefonon kért segítséggel készült új HORGÁSZRENDET az éves engedély váltásakor kell átvenni.

                          Szeretetteljes, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és

horgászszerencsében gazdag, békés, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván a vezetőség nevében:

                Farkas Ferenc titkár sk.                        Kiss Gusztáv elnök sk.

Kelt: Veresegyházon, 2016. év december hó 10. napján

 

 

 

 

                                                      J E L E N T K E Z É S I    L A P

 a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által megbízott szervezet által meghirdetett horgászvizsgára.

 

Vizsgáztató szervezet neve:

Magyar Pamutipari Horgászegyesület

Címe:

2112 Veresegyház, Harangkút utca 2.

Telefonszáma:

Farkas Ferenc 06 20 334 5190

Balázs Ferenc  06 30 498 5051       Mészáros József 06 30 854 8781

Vizsga helyszíne:

2112 Veresegyház, Harangkút utca 2.

Vizsga időpontja:

 

 Alulírott,

Családi és utónév:

 

Anyja leánykori családi és utóneve:

 

Születési hely, idő:

 

Lakóhely:

 

Levelezési cím:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

 a mai napon előzetesen jelentkezem a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által megbízott által szervezett horgászvizsgára.

 

Sikeres vizsga esetén

a vizsgabizonyítvány kiállítását magam intézem a Kormányhivatalnál, igazolást kérek az ügyintézéséhez

 

a vizsgabizonyítványt a vizsgáztató szervezetnél átveszem

 

* megfelelő részt bejelölni

 

Kelt.:………………………….   ………. év …….. hó ………nap

……………………………………

aláírás

 

** Kitöltendő 14. életévét be nem töltött jelentkező esetén

 

A horgászvizsgához hozzájárulok:

Gondviselő neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

 

……………………………………

aláírás

 

 

 

A horgászvizsgára legalább a 10. életévét betöltött személy jelentkezhet!

 

Sikeres vizsga esetén a vizsgázónak lehetősége van arra, hogy részére a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. telefon: 06 28 532 371, e-mail: pest-fm@nebih.gov.hu) állítsa ki a horgászvizsga bizonyítványt, ellenkező esetben a horgászvizsga bizonyítványt a vizsgát kiíró szervezet adja majd át.